Achtergrond

Wil je meer informatie over de theoretische achtergrond van de Startwijzer, klik dan hier of neem contact op met de MBO Raad via info@startwijzermbo.nl

Voor een overzicht van de onderwerpen die in de Startwijzer aan bod komen, klik dan hier.

Totstandkoming startwijzermbo.nl
De MBO Raad wil, in het kader van professionalisering, mbo-scholen ondersteunen bij het behouden en begeleiden van startende docenten en heeft onder meer bureau Panteia het onderzoek ‘Gesteund bij de start’ laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek geven een goed beeld van verbeterpunten voor mbo-scholen voor de begeleiding van startende docenten. Het onderzoek biedt voor scholen weinig concrete handvatten om in de eigen praktijk de situatie voor startende docenten op praktische onderdelen te inventariseren en te verbeteren.

De Startwijzer is ontwikkeld binnen het kader van het landelijke, door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierde project Begeleiding Startende Leraren, door medewerkers van de leerstoelgroep Education & Learning Sciences van Wageningen University & Research (Piety Runhaar, Judith Gulikers & Renate Wesselink) en van Aeres Hogeschool Wageningen (Marjolein Wallenaar). De Startwijzer is in samenwerking met de MBO Raad en in nauwe afstemming met verschillende actoren uit de mbo-praktijk doorontwikkeld voor mbo-scholen.

Voor verwijzingen graag de volgende referentie gebruiken: Runhaar, P., Gulikers, J., Wesselink, R., & Wallenaar, M. (2019). Start Wijzer! Een brede blik op verbetering van inductie. In: Helms-Lorenz, M., Schellings, G., & Runhaar, P. (Eds.). Begeleiding Startende leraren. Praktijk en theorie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant Publishers.

De beoogde effecten van de startwijzer voor het mbo zijn, dat het instrument:

  • een bijdrage levert aan bewustwording over de stand van zaken van het beleid over startende docenten in het middelbaar beroepsonderwijs;
  • gesprekken over begeleiding van startende docenten op gang brengt tussen starters, begeleiders, teamleiders HRM vertegenwoordigers en directeuren/managers;
  • verschillen tussen teams/locaties inzichtelijk en bespreekbaar maakt;
  • handvatten biedt voor mbo-scholen om concrete actieplannen op te stellen voor verbetering van begeleiding van starters, zowel op de werkvloer als in het hrm-beleid;
  • uitwisseling van goede voorbeelden binnen en tussen scholen bevordert;
  • handvatten biedt voor het vertalen en implementeren van aanbevelingen uit het onderzoek van Panteia binnen de eigen instelling.

Waarom een Startwijzer?

Met de uitkomsten van de Startwijzer kun je het gesprek over de begeleiding van startende docenten op gang brengen en ideeën over mogelijke verbeteringen op doen. Je krijgt hierdoor een kans om sterke punten verder uit te bouwen en verbeterpunten op te pakken.

Startwijzer geeft inzicht in de kwaliteit van de begeleiding. Daarnaast heeft het ook invloed op andere onderdelen van het hrm-beleid (human resource management) binnen jouw school. Denk hier bijvoorbeeld aan de werving en selectie van nieuwe docenten.

In de Startwijzer staan ook een aantal praktische voorbeelden. Het ene voorbeeld spreekt je ongetwijfeld meer aan dan het andere. Maar als het je op ideeën brengt én een uitwisseling van ideeën stimuleert, dan heeft het instrument zijn doel bereikt.