Achtergrond

Wil je meer informatie over de theoretische achtergrond van de Startwijzer, klik dan hier of neem contact op met de MBO Raad via info@startwijzermbo.nl

Totstandkoming startwijzermbo.nl
De MBO Raad wil, in het kader van professionalisering, mbo-scholen ondersteunen bij het behouden en begeleiden van startende docenten en heeft onder meer bureau Panteia het onderzoek ‘Gesteund bij de start’ laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek geven een goed beeld van verbeterpunten voor mbo-scholen voor de begeleiding van startende docenten. Het onderzoek biedt voor scholen weinig concrete om in de eigen praktijk de situatie voor startende docenten op praktische onderdelen te inventariseren en te verbeteren.

Onderzoekers en docenten van de leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van de Wageningen Universiteit en de lerarenopleiding van de Wageningen universiteit en van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas Wageningen | Vilentum hogeschool) hebben in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren gewerkt aan de Startwijzer. De Startwijzer, ontwikkeld op basis van ervaringen met het ‘groene’ vmbo, biedt een goed vertrekpunt voor een mbo-specifieke variant.

De beoogde effecten van de startwijzer voor het mbo zijn, dat het instrument:

  • een bijdrage levert aan bewustwording over de stand van zaken van het beleid over startende docenten in het middelbaar beroepsonderwijs;
  • gesprekken over begeleiding van startende docenten op gang brengt tussen starters, begeleiders, teamleiders HRM vertegenwoordigers en directeuren/managers;
  • verschillen tussen teams/locaties inzichtelijk en bespreekbaar maakt;
  • handvatten biedt voor mbo-scholen om concrete actieplannen op te stellen voor verbetering van begeleiding van starters, zowel op de werkvloer als in het hrm-beleid;
  • uitwisseling van goede voorbeelden binnen en tussen scholen bevordert;
  • handvatten biedt voor het vertalen en implementeren van aanbevelingen uit het onderzoek van Panteia binnen de eigen instelling.

Waarom een Startwijzer?

Met de uitkomsten van de Startwijzer kun je het gesprek over de begeleiding van startende docenten op gang brengen en ideeën over mogelijke verbeteringen op doen. Je krijgt hierdoor een kans om sterke punten verder uit te bouwen en verbeterpunten op te pakken.

Startwijzer geeft inzicht in de kwaliteit van de begeleiding. Daarnaast heeft het ook invloed op andere onderdelen van het hrm-beleid (human resource management) binnen jouw school. Denk hier bijvoorbeeld aan de werving en selectie van nieuwe docenten.

In de Startwijzer staan ook een aantal praktische voorbeelden. Het ene voorbeeld spreekt je ongetwijfeld meer aan dan het andere. Maar als het je op ideeën brengt én een uitwisseling van ideeën stimuleert, dan heeft het instrument zijn doel bereikt.