Werkwijze

De Startwijzer is een scan die in beeld brengt hoe starters ingewerkt en begeleid worden, en op welke onderdelen er (nog) winst te behalen valt. Met de uitkomsten van de Startwijzer kun je het gesprek over de begeleiding van startende docenten op gang brengen en ideeën over mogelijke verbeteringen genereren. Je krijgt hierdoor de mogelijkheid om sterke punten uit te bouwen en verbeterpunten op te pakken.

Hoe vul je de Startwijzer in?
Met het programma doorloop je systematisch alle onderdelen van de Startwijzer. Voor elk onderdeel (bijvoorbeeld ‘werving & selectie’) vul je een score in, variërend van ‘niet in orde’, ‘twijfel’ of ‘in orde’. Per onderdeel staat een beknopte omschrijving, concrete aandachtspunten en een inspirerend voorbeeld.

Als je de gehele Startwijzer hebt doorlopen en op elk onderdeel een score hebt gegeven, ontvang je een overzicht van jouw scores. In één oogopslag zie je welke (deel)aspecten in orde zijn en welke wat extra aandacht nodig hebben.

Aan het eind van de Startwijzer kun je drie prioriteiten selecteren.

Door de Startwijzer in groepsverband in te vullen, kun je bereiken dat verschillende visies van verschillende actoren beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De Startwijzer kan hierbij als hulpmiddel benut worden:

  • Stap 1. Kies vertegenwoordigers van verschillende groepen actoren (startende docenten, begeleiders, teamleiders, directeuren/bestuurders, hrm-functionarissen).
  • Stap 2. Laat iedere deelnemer de Startwijzer invullen.
  • Stap 3. Organiseer een bijeenkomst voor alle deelnemers en vergelijk tijdens die bijeenkomst de scores van de deelnemers. Ga in op opvallende verschillen en probeer de oorsprong hiervan te achterhalen. Kom vervolgens tot overeenstemming.
  • Stap 4. Vul de Startwijzer in als groep. Bekijk het totaaloverzicht van de scores. Bepaal gezamenlijk drie prioriteiten en formuleer een actieplan.

Download hier de uitgebreide handleiding voor de projectleider.